پایان نامه مدیریت

وقت ی که متن متن خودمان را نوشتیم، هنوز آماده ارسال به مجله نیست. زیرا اولا باید مجله را انتخاب کنیم دوم اینکه متن را بر اساس مجله گزینش شده ویرایش کنیم. در پنج گامی که در وهله سوم مطلب نویسی بر می داریم، به ترتیب مجله مناسب جهت مطلب خودمان را گزینش می کنیم، آن را بهتر می شناسیم، بر اساس آن معین می کنیم که چه ویرایش هایی می بایست روی مقاله صورت بگیرد، و این ویرایش ها را به ترتیب درباره مسایل محتوایی و مسایل نگارشی اعمال می کنیم.

گام یازدهم: انتخاب مجله مناسب
یکی از خیلی مهم ترین تصمیمات ما در فرآیند مقاله نویسی گزینش مجله مناسب است. مجله مناسب چند ویژگی دارد:
1- ارتباط بودن. یعنی اینکه محتوای مطلب ما در حوزه پوشش مجله باشد. هر مجله اکثرا ٌ یک حوزه معین ی از موضوعات تخصصی را در دستور کار خودش دارد. چنانچه مقاله ما دقیقا در درون این حوزه پوشش نباشد، به راحتی در همان مراحل اول داوری مردود می شود. مرتبط بودن، می بایست از نظر موضوع متن باشد هم از نظر رویکرده ای متدلوژیک. جهت مثال گاهی از مجلات به پژوهش های کمی بیشتر از کیفی توجه می کنند.
2- سطح مناسب: یعنی اینکه از نظر سطح علمی و کیفیت، در سطح مقاله ما باشد. نه خیلی بالاتر که باعث شود متن ما مردود شود نه خیلی پایین تر که افسوس بخوریم برای چه مقاله ما در سطح بالاتری چاپ نشده است.
3- سرعت مناسب: برخی از مجلات به دلایل مختلف نماید هستند و فرآیند داوری در آنها زمانی زیاد دارد. چنانچه امکان گزینش داریم، بهتر است که سراغ مجلاتی برویم که فرآیند داوری آنها سریعتر است.
برای معرفت مجلات می توانیم از فهرست های گزینش شده مجلات هر رشته تخصصی مصرف کنیم. استادهای با تجربه در هر رشته می توانند مجلات مناسبی را جهت مقاله ما پیشنهاد کنند همچنین کمپانی در کنفرانسها می تواند به ما یاری کند که مجلات مناسب را شناسایی کنیم. بالاخره اینکه تجربیات قبلی مقاله نویسی ما یا مقالاتی که از آنها در مقاله خودمان استفاده کرده ایم هم می توانند برای یافته یک لیست اولیه از مجلات مناسب به ما کمک کنند.
سعی بکنید با یک جستجو در لیست منابع مطلب خودتان، سه مجله مناسب که فکر می بکنید خصوصیات بالا را دارند جهت مطلب خودتان انتخاب بکنید :
فهرست مجلات مناسب:

گام دوازدهم: معرفت مجله گزینش شده
هم اکنون روی این چند مجله ای که گزینش کردید تمرکز بکنید . به وب وبسایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب وبسایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید. سعی بکنید که چند مورد از مقالات ی که در رابطه با مقاله خودتان در این مجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند . اگر یادداشتهایی از سردبیر در شماره های اخیر مجله هست آنها را به دقت تحقیق کنید و با استادهای رشته خودتان که با مجلات آشنا هستند رابطه بگیرید تا ببینید که کدامیک از این مجلات جهت متن شما مناسب هستند یا نه. احتمال دارد لازم باشد چند بار بین گام 11 و 12 رفت و برگشت بکنید تا در نهایت مجله مناسب را گزینش بکنید .
بر این اساس تصمیم نهایی خودتان را بگیرید و مجله گزینش ی خودتان را تعیین بکنید :
مجله گزینش

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مطلب
بهتر هم اکنون به وب وبسایت مجله گزینش شده مراجعه بکنید . بخشی در وب سایت اکثرا هست که شرح داده است که یک متن می بایست چه ویژگیهایی از نظر محتوایی و نگارشی داشته باشد. این موارد اکثرا در منوهایی با عنوان "آموزش نویسندگان"، "برای نویسندگان مقاله " و "ارسال مطلب " می آیند. دقت بکنید که این استانداردها بسته به هر مجله مفرق است.
هم اکنون دو تا فایل خالی باز بکنید و سعی بکنید که یکی یکی موارد ی که در این روش تدوین و ارسال مقاله ذکر شده است می بایست روی مقاله خودتان اعمال بکنید را یادداشت بکنید . فایل اول مربوط به مسایل محتوایی است. جهت مثال اگر در استاندارد گفته شده است که فرضیه های تحقیق می بایست یکی یکی در بخش بحث و نتیجه گیری بیان شده مورد بحث قرار بگیرند، این یک تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات مقاله (برای مثال مطلب شما 20 هزار کلمه است، ولی مجله فقط 15 هزار کلمه می پذیرد) هم تغییر محتوایی است. فایل دوم مربوط به مسایل ویرایشی ست. جهت مثال متن شاید آموزش خاصی را جهت طراحی جداول و شماره گذاری منابع و طراحی اشکال پیشنهاد نماید .
سعی بکنید که ترتیب موارد ی که در هر فایل می آورید را به شکلی مرتب بکنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. جهت مثال در فایل دوم، اول "اضافه کردن حاشیه 2 سانتی متر از چهار جهت" را قرار دهید پس "چک کردن اینکه یک جدول به صورت کامل در یک صفحه قراربگیرد و در دو صفحه شکسته نشود".

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی
هم اکنون دست به کار شوید موارد ی که در فایل اول، به مفهوم موارد ارتباط با ویرایش محتوایی را معین کرده اید را یکی یکی اعمال بکنید روی مطلب خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از مطلب خودتان نسخه پشیبان بگیرید و آنرا در جایی مناسب ذخیره بکنید . یکی از بهتریـن کارها این است که همیشه آخرین نسخه مطلب خودتان را به آدرس پست الکترونیکی خودتان ارسال بکنید .

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی
به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی مطلب را هم اعمال بکنید . در اینجا به احتمال زیاد چک بکنید که مطلب هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. تمام چیز به درستی نوشته شده باشد و کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.