انجام پایان نامه ارشد مدیریت

ی که متن متن خودمان را نوشتیم، هنوز آماده ارسال به مجله نیست. زیرا اولا می بایست مجله را گزینش کنیم دوم اینکه مقاله را بر طبـق مجله گزینش شده ویرایش کنیم. در پنج گامی که در وهله سوم مقاله نویسی بر می داریم، به ترتیب مجله مناسب برای مطلب خودمان را انتخاب می کنیم، آن را بهتر می شناسیم، بر اساس آن معین می کنیم که چه ویرایش هایی باید روی مطلب صورت بگیرد، این ویرایش ها را به ترتیب در مورد مسایل محتوایی و مسایل نگارشی اعمال می کنیم.

گام یازدهم: گزینش مجله مناسب
یکی از با اهمیت زیاد ترین تصمیمات ما در فرآیند مقاله نویسی گزینش مجله مناسب است. مجله مناسب چند ویژگی دارد:
1- ارتباط بودن. یعنی اینکه محتوای مقاله ما در حوزه پوشش مجله باشد. هر مجله حوزه معین ی از موارد تخصصی را در دستور کار خودش دارد. چنانچه متن ما دقیقا در داخـل این حوزه پوشش نباشد، به راحتی در همان مراحل اول داوری مردود می شود. ارتباط بودن، هم باید از نظر موضوع متن باشد و هم از نظر رویکرده ای متدلوژیک. جهت مثال گاهی از مجلات به پژوهش های کمی بیشتر از کیفی توجه می کنند.
2- سطح مناسب: یعنی اینکه از نظر سطح علمی کیفیت، در سطح مطلب ما باشد. نه خیلی بالاتر که باعث شود مقاله ما مردود شود نه زیاد پایین تر که افسوس بخوریم برای چه متن ما در سطح بالاتری چاپ نشده است.
3- سرعت مناسب: بعضی از مجلات به دلایل مختلف نماید هستند فرآیند داوری در آنها زمانی زیاد دارد. چنانچه امکان انتخاب داریم، خوبتر است که سراغ مجلاتی برویم که فرآیند داوری آنها سریعتر است.
جهت معرفت مجلات می توانیم از فهرست های گزینش شده مجلات هر رشته تخصصی استفاده کنیم. استادهای با تجربه در هر رشته می توانند مجلات مناسبی را جهت مقاله ما توصیه کنند و همین طور مجموعه در کنفرانسها می تواند به ما یاری کند که مجلات مناسب را شناسایی کنیم. بالاخره اینکه تجربیات قبلی متن نویسی ما یا مقالاتی که از آنها در مقاله خودمان استفاده کرده ایم هم می توانند برای یافته یک لیست اولیه از مجلات مناسب به ما کمک کنند.
سعی بکنید با یک جستجو در لیست منابع متن خودتان، سه مجله مناسب که فکر می بکنید خصوصیات بالا را دارند برای مقاله خودتان گزینش بکنید :
فهرست مجلات مناسب:

گام دوازدهم: معرفت مجله گزینش شده
هم اکنون روی این چند مجله ای که انتخاب کردید تمرکز بکنید . به وب سایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب وب سایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید. سعی بکنید که چند مورد از مقالات نو ی که در رابطه با مطلب خودتان در این مجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند . چنانچه یادداشتهایی از سردبیر در شماره های اخیر مجله هست آنها را به دقت بررسی کنید با استادهای رشته خودتان که با مجلات آشنا هستند رابطه بگیرید تا ببینید که کدامیک از این مجلات برای مقاله شما مناسب می باشند یا نه. احتمال دارد لازم باشد چند بار بین گام 11 و 12 رفت برگشت بکنید تا در نهایت مجله مناسب را گزینش بکنید .
بر این اساس تصمیم نهایی خودتان را بگیرید مجله گزینش ی خودتان را تعیین بکنید :
مجله انتخاب

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مقاله
بهتر هم اکنون به وب سایت مجله انتخاب شده مراجعه بکنید . بخشی در وب سایت هست که توضیح داده است که یک مقاله بایستی چه ویژگیهایی از نظر محتوایی و نگارشی داشته باشد. این موارد اکثرا در منوهایی با عنوان "آموزش نویسندگان"، "جهت نویسندگان مقاله " و "ارسال مقاله " می آیند. دقت بکنید که این استانداردها بسته به هر مجله مفرق است.
هم اکنون دو تا فایل خالی باز بکنید سعی بکنید که یکی یکی موارد ی که در این روش تدوین ارسال متن ذکر شده است و می بایست روی مقاله خودتان اعمال بکنید را یادداشت بکنید . فایل اول مربوط به مسایل محتوایی است. برای مثال اگر در استاندارد گفته شده است که فرضیه های تحقیق باید یکی یکی در بخش بحث و نتیجه گیری بیان شده و مورد بحث قرار بگیرند، این یک تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات مطلب (جهت مثال مقاله شما 20 هزار کلمه است، اما مجله فقط 15 هزار کلمه می پذیرد) هم تغییر محتوایی است. فایـل دوم مربوط به مسایل ویرایشی ست. برای مثال مطلب شاید روش خاصی را برای طراحی جداول شماره گذاری منابع طراحی اشکال پیشنهاد نماید .
سعی بکنید که ترتیب موارد ی که در هر فایل می آورید را به شکلی مرتب بکنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. برای مثال در فایل دوم، اول "اضافه کردن حاشیه 2 سانتی متر از چهار جهت" را قرار دهید پس "چک کردن اینکه یک جدول به صورت کامل در صفحه قراربگیرد در دو صفحه شکسته نشود".

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی
هم اکنون دست به کار شوید موارد ی که در فایل اول، یعنی موارد مرتبط با ویرایش محتوایی را معین کرده اید را یکی یکی اعمال بکنید روی مقاله خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از متن خودتان نسخه پشیبان بگیرید و آنرا در جایی مناسب ذخیره بکنید . یکی از با کیفیت ترین کارها این است که همـواره آخرین ورژن مطلب خودتان را به آدرس پست الکترونیکی خودتان ارسال بکنید .

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی
به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی مقاله را نیز اعمال بکنید . در اینجا به احتمال زیاد چک بکنید که مطلب هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. تمام چیز به درستی نوشته شده باشد و کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.