مشاوران تهران

ی که متن متن خودمان را نوشتیم، هنوز آماده ارسال به مجله نیست. زیرا اولا باید مجله را گزینش کنیم دوم اینکه مقاله را بر اساس مجله انتخاب شده ویرایش کنیم. در پنج گامی که در وهله سوم مطلب نویسی بر می داریم، به ترتیب مجله مناسب جهت مقاله خودمان را گزینش می کنیم، آن را بهتر می شناسیم، بر اساس آن معین می کنیم که چه ویرایش هایی می بایست روی مقاله صورت بگیرد، این ویرایش ها را به ترتیب درمورد مسایل محتوایی مسایل نگارشی اعمال می کنیم.

گام یازدهم: گزینش مجله مناسب
یکی از مهم ترین تصمیمات ما در فرآیند متن نویسی انتخاب مجله مناسب است. مجله مناسب چند ویژگی دارد:
1- ارتباط بودن. یعنی اینکه محتوای مقاله ما در حوزه پوشش مجله باشد. هر مجله اکثرا یک حوزه معین ی از موضوعات تخصصی را در دستور کار خودش دارد. چنانچه مقاله ما دقیقا در داخـل این حوزه پوشش نباشد، به راحتی در همان مراحل اول داوری مردود می شود. مرتبط بودن، باید از نظر موضوع مقاله باشد و هم از نظر رویکرده ای متدلوژیک. برای مثال بعضی از مجلات به پژوهش های کمی بیشتر از کیفی توجه می کنند.
2- سطح مناسب: یعنی اینکه از نظر سطح علمی کیفیت، در سطح مطلب ما باشد. نه خیلی بالاتر که باعث شود مقاله ما مردود شود نه خیلی پایین تر که افسوس بخوریم برای چه مطلب ما در سطح بالاتری چاپ نشده است.
3- سرعت مناسب: برخی از مجلات به دلایل مختلف نماید هستند و فرآیند داوری در آنها زمانی زیاد دارد. چنانچه امکان گزینش داریم، خوبتر است که سراغ مجلاتی برویم که فرآیند داوری آنها سریعتر است.
برای معرفت مجلات می توانیم از فهرست های انتخاب شده مجلات هر رشته تخصصی مصرف کنیم. استادهای با تجربه در هر رشته می توانند مجلات مناسبی را برای متن ما پیشنهاد کنند همچنین کمپانی در کنفرانسها می تواند به ما یاری کند که مجلات مناسب را شناسایی کنیم. و بالاخره اینکه تجربیات قبلی مقاله نویسی ما و یا مقالاتی که از آنها در مطلب خودمان مصرف کرده ایم می توانند جهت یافته لیست اولیه از مجلات مناسب به ما کمک کنند.
سعی بکنید با یک جستجو در لیست منابع مقاله خودتان، سه مجله مناسب که فکر می بکنید خصوصیات بالا را دارند برای متن خودتان انتخاب بکنید :
فهرست مجلات مناسب:

گام دوازدهم: معرفت مجله انتخاب شده
هم اکنون روی این چند مجله ای که گزینش کردید تمرکز بکنید . به وب سایت آنها سر بزنید. بخشهایی از وب وبسایت که مجله را معرفی کرده است را دقیقا بخوانید. سعی بکنید که چند مورد از مقالات ی که در رابطه با مقاله خودتان در این مجله چاپ شده است را بخوانید تا دستتان بیاید که در چه سطحی هستند . چنانچه یادداشتهایی از سردبیر در شماره های اخیر مجله هست آنها را به دقت بررسی کنید با استادهای رشته خودتان که با مجلات آشنا می باشند رابطه بگیرید تا ببینید که کدامیک از این مجلات جهت مطلب شما مناسب هستند یا نه. شاید لازم باشد چند بار بین گام 11 و 12 رفت و برگشت بکنید تا در نهایت مجله مناسب را انتخاب بکنید .
بر این اساس تصمیم نهایی خودتان را بگیرید و مجله گزینش ی خودتان را تعیین بکنید :
مجله گزینش

گام سیزدهم: استخراج لیست ویرایش مطلب
خوب هم اکنون به وب وب سایت مجله گزینش شده مراجعه بکنید . بخشی در وب سایت هست که توضیح داده است که یک متن بایستی چه ویژگیهایی از نظر محتوایی و نگارشی داشته باشد. این موارد در منوهایی با عنوان "راهنمای نویسندگان"، "برای نویسندگان مطلب " و "ارسال مقاله " می آیند. دقت بکنید که این استانداردها بسته به هر مجله مفرق است.
هم اکنون دو تا فایل خالی باز بکنید سعی بکنید که یکی یکی موارد ی که در این روش تدوین و ارسال مطلب ذکر شده است و بایستی روی مقاله خودتان اعمال بکنید را یادداشت بکنید . فایـل اول مربوط به مسایل محتوایی است. جهت مثال چنانچه در استاندارد گفته شده است که فرضیه های تحقیق بایستی یکی یکی در بخش بحث و نتیجه گیری بیان شده مورد بحث قرار بگیرند، این تغییر محتوایی است. کم کردن تعداد کلمات مقاله (جهت مثال مقاله شما 20 هزار کلمه است، اما مجله فقط 15 هزار کلمه می پذیرد) هم یک تغییر محتوایی است. فایـل دوم مربوط به مسایل ویرایشی ست. جهت مثال مقاله ممکن است روش خاصی را جهت طراحی جداول و شماره گذاری منابع طراحی اشکال پیشنهاد نماید .
سعی بکنید که ترتیب موارد ی که در هر فایـل می آورید را به شکلی مرتب بکنید که نیاز به دوباره کاری به حداقل برسد. برای مثال در فایـل دوم، اول "اضافه کردن حاشیه 2 سانتی متر از چهار جهت" را قرار دهید پس "چک کردن اینکه جدول به صورت کامل در صفحه قراربگیرد در دو صفحه شکسته نشود".

گام چهاردهم: اعمال ویرایشهای محتوایی
هم اکنون دست به کار شوید موارد ی که در فایـل اول، به مفهوم موارد ارتباط با ویرایش محتوایی را معین کرده اید را یکی یکی اعمال بکنید روی مقاله خودتان. فراموش نکنید که مرتباط از مطلب خودتان نسخه پشیبان بگیرید آنرا در جایی مناسب ذخیره بکنید . یکی از بهتریـن کارها این است که همـواره آخرین ورژن مقاله خودتان را به آدرس پست الکترونیکی خودتان ارسال بکنید .

گام پانزدهم: اعمال ویرایشهای نگارشی
به همین شکل بعد از اعمال تغییرات محتوایی، موارد مربوط به ویرایش نگارشی مطلب را نیز اعمال بکنید . در اینجا به احتمال زیاد چک بکنید که متن هیچ غلط املایی یا انشایی نداشته باشد. تمام چیز به درستی نوشته شده باشد و کاملا استانداردهای ارجاع دهی رعایت شده باشند.